capacité thermique massique

capacité thermique massique
savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienetinės masės medžiagos šiluminė talpa. atitikmenys: angl. heat capacity per unit mass; massic heat capacity; specific heat; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f; spezifische Wärme, f; spezifische Wärmekapazität, f rus. массовая теплоемкость, f; удельная массовая теплоемкость, f; удельная теплоемкость, f; удельная теплота, f pranc. capacité thermique massique, f; capacité thermique spécifique, f; chaleur massique, f; chaleur spécifique, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Capacité thermique massique — La chaleur massique ou chaleur spécifique[1] (symbole c ou s), qu il convient d appeler capacité thermique massique, est déterminée par la quantité d énergie à apporter par échange thermique pour élever d un kelvin la température de l unité de… …   Wikipédia en Français

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šiluminė talpa, padalyta iš masės. atitikmenys: angl. heat capacity per unit mass; massic heat capacity; specific heat; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f; …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos kiekis, kurį reikia suteikti 1 kg medžiagos, kad jos temperatūra pakiltų vienu kelvinu. atitikmenys: angl. heat capacity per unit mass; massic heat… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat capacity per unit mass; massic heat capacity; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f; spezifische Wärme, f; spezifische Wärmekapazität, f rus. массовая теплоёмкость, f;… …   Fizikos terminų žodynas

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Energetika apibrėžtis Vienetinės masės medžiagos šiluminė talpa. atitikmenys: angl. massic heat capacity; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f; spezifische Wärme, f; spezifische Wärmekapazität, f rus …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šiluminė talpa, padalyta iš masės. atitikmenys: angl. massic heat capacity; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f; spezifische Wärme, f; spezifische Wärmekapazität, f rus.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • capacité thermique massique — savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos kiekis, kurį reikia suteikti 1 kg medžiagos, kad jos temteratūra pakiltų vienu kelvinu. atitikmenys: angl. massic heat capacity; specific heat capacity vok. Eigenwärme, f;… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • capacité thermique massique à pression constante — pastoviojo slėgio savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitoji šiluminė talpa esant pastoviam slėgiui. atitikmenys: angl. massic heat capacity at constant pressure; specific heat capacity at… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • capacité thermique massique à volume constant — pastoviojo tūrio savitoji šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitoji šiluminė talpa esant pastoviam tūriui. atitikmenys: angl. massic heat capacity at constant volume; specific heat capacity at constant… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • capacité thermique massique à pression constante — izobarinė savitoji šiluminė talpa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. massic heat capacity at constant pressure; specific heat capacity at constant pressure vok. isobare Wärmekapazität, f; Wärmekapazität bei konstantem Druck, f rus.… …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”